Neodnášajte moje dieťa! Stop škodlivé separáciu matiek a detí po pôrode!

Hlavnou témou tohtoročného ročníka Svetového týždňa rešpektu k pôrodu (STRP) je dôležitosť nepretržitého kontaktu matky a dieťaťa po pôrode a škodlivosť ich vzájomného oddeľovania.


Jedná sa o tému v Českej republike navýsosť aktuálne

Cez všetky zlepšenia v pôrodnej starostlivosti, ku ktorým po roku 1989 v SR dochádza, rutinné separácia matiek a detí na rôzne dlhú dobu po pôrode patrí v našich pôrodniciach k najpálčivejším problémom. Výnimkou nebývajú ani pôrodnice pýšiace sa osvedčením Baby-friendly Hospital, ktoré by malo byť garanciou, že nemocnica spĺňa všetky podmienky pre podporu dojčenia. Uhájiť si v pôrodnici právo, aby matka s dieťaťom od seba neboli vôbec oddelení, patrí pre rodičov snáď k najtvrdším orieškom.

Prečo je neprerušovaný kontakt matky a dieťaťa tak dôležitý:

 • napomáha vytvorenie vzájomnej pevnej väzby
 • ideálny začiatok úspešného, ??dlhodobého dojčenia
 • bezproblémové odlúčenie placenty u matky
 • predchádza krvácanie matky, prispieva k zavinutie maternice
 • matkin hrudník je ideálnym výhrevným miestom pre dieťa (lepšie ako inkubátor)
 • umožňuje ideálne vývoj mozgu dieťaťa
 • prispieva k ideálnemu okysličenie dieťaťa
 • reguluje dýchanie a srdcový rytmus dieťaťa
 • prispieva k dobrej pohode matky i dieťaťa
 • prispieva k zotaveniu matky i dieťaťa po pôrode
 • prispieva k sebavedomie a pocitu kompetencie u matky

Výrečným dokladom skutočnosti

Že matka s dieťaťom tvorí v prvých týždňoch po pôrode vzájomne spätú "jednotku", "Dyad", je dôsledné používanie anglického jednoslovného spojenie MotherBaby v dokumente International MotherBaby Friendly childbirth Iniciative (Medzinárodná iniciatíva matke a dieťati priateľských pôrodných služieb), ktorú v marci 2008 zverejňuje International MotherBaby childbirth Organization (IMBCO), pokračovateľka americké Koalícia za zlepšenie pôrodných služieb (CIMS). Tento významný dokument vznikol po niekoľkoročnej spolupráci odborníkov v oblasti pôrodníctva z celého sveta a opiera sa o výsledky najnovších štúdií.

Medzinárodná iniciatíva matke a dieťati priateľských pôrodných služieb (2008) mj uvádza: "Matka a dieťa tvoria v priebehu tehotenstva, pôrodu a dojčenského veku dieťaťa neoddeliteľnú jednotku. Potreby matky a dieťaťa by preto mali byť uprednostňované pred potrebami poskytovateľov starostlivosti, inštitúcií a medicínskeho odboru. "

"Vyhýbajte sa potenciálne škodlivým postupom

A praktikám, ktorých rutinný alebo časté vykonávanie je pri normálnom pôrode vedecky nepodložené, bez toho, aby tieto postupy a praktiky boli konkrétne nevyhnutné z dôvodov komplikácií a plne prediskutované s rodičkou. Sem patrí:
(....) Oddelenie matky od novorodenca. "

"Zavádzajte opatrenia

Ktoré prispievajú k zdravotnej pohode a predchádzajú naliehavým situáciám, ochorením a úmrtí matky a dieťaťa:
Bezprostredný a neprerušovaný kontakt pokožky matky a dieťaťa, ktorý zahrieva, napomáha nadviazanie prvotnej väzby (bonding), začatie dojčenia, je zdrojom príjemných pocitov a prispieva k vývojovej stimulácii. Matka a dieťa zostávajú pohromade. "

Neodnášajte moje dieťa! Stop škodlivé separáciu matiek a detí po pôrode!


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky