Ženy diskutovali na tému domov

Ženy na treťom medzigeneračnom guľatom stole "Quo vadis, femina? Analyzovali domácu sféru a pokúsili sa načrtnúť riešenia v niekoľkých oblastiach - ocenenie domáce práce, ochrana detí pred negatívnymi vplyvmi okolia či oživenie mestského prostredia.


V poradí tretí medzigeneračnej okrúhly stôl

Pre ženy s názvom "Domov v Prahe " zorganizovalo občianske združenie Agentúra GAIA v rámci projektu "Quo vadis, femina? - Vízie žien o trvalo udržateľnom živote " "V prvom roku projektu bolo účelom okrúhlych stolov najmä vzájomné zoznámenie žien v jednotlivých vekových kategóriách i naprieč generáciami a zmapovanie základných tematických okruhov - domáce práce, ekonomicky nezávislá, spoločensky závislá a kto vládne svetu. "Prvý okrúhly stôl v tomto roku sme už zamerali tematicky na domov a všetko, čo s domovom súvisí, " vysvetľuje vedúci projektu Marie Haisová a dodáva: "Žena je vďaka svojej historickej skúsenosti a spôsobu výchovy stále vo väčšine domácností udržiavateľka domáceho krbu a človekom, ktorý za chod domácnosti zodpovedá. Snáď aj preto sme túto tému vybrali ako prvý. Postupne potom chceme na každom okrúhlom stole rozoberať jedno z kľúčových tém projektu. "

Téma domov však neobsahuje len domáce práce

Ktoré ženy na okrúhlych stor! ech doteraz diskutovali. K domovu rovnako tak patrí vzťahy medzi generáciami, partnermi, rodičmi a deťmi, okolité prostredie či výchovy a kultúra. Preto boli ženy požiadané, aby v skupinách zanalyzovať metódou brainstormingu päť čiastkových tém.
Pojem domov pre ženy predstavoval najmä miesto, kam človek patrí a kde sa cíti bezpečne. Tento pocit podľa nich vytvára tak prostredie, tak ľudia, s ktorými domov zdieľame. Zároveň však ženy upozornili, že domov môže byť aj miestom nesmiernej frustrácie a strachu, pokiaľ sa objavuje domáce násilie, ako fyzickej tak psychickej, ktorého sa dopúšťajú muži aj ženy.

V tejto súvislosti ženy hovorili

Najmä o výchovné funkciu domova ao tom, ako zabezpečiť v rámci rodiny čo najkvalitnejšie výchovu. Zhodli sa, že vo výchove treba spoločná morálnu zodpovednosť a spoločný cieľ oboch partnerov, vzájomný rešpekt a odovzdávanie dobrých príkladov, ktoré sú oveľa silnejšie ako slová.
"Ak sa toto podarí a deťom je vytvorené dobré citové zázemie, sú oveľa viac! E schopné odolať negatívnym vplyvom zo svojho okolia, " podotkla j! edna z ú častnic okrúhleho stola. Veľkú dôležitosť účastníčka diskusie pripočítali aj pocitu, ktorý ženy do výchovy vnáša.

"Ak sa žene dostáva pocitu

Že sa môže realizovať aj mimo domova, napríklad vo svojej profesii či koníčkoch, je so sebou spokojná a výchova detí pre ňu znamená vedomé rozhodnutie, väčšinou je schopná dobrý vzor odovzdať, "vysvetlila žena zaoberajúca sa osobným a rodinným poradenstvom. Tento názor však niektoré ženy spochybnili tým, či sa dnes založenie rodiny príliš neodkladá kvôli kariére a budovanie materiálneho zázemia.

V otázke domáce práce

Jej deľby a ocenenie sa ženy zhodli, že domáce práce spoločnosťou zatiaľ ocenená nie je morálne ani finančne. Riešenie ženy vidia v rovnomernej deľbe práce medzi rodinných príslušníkov, možnosti platené výpomoci v domácnosti, prípadne v alternatívnom riešení formou susedské výpomoci a výmeny služieb, čo čiastočne funguje na dedinách, kým v Prahe je taká možnosť pomôcť obmedzená izoláciou a anonymitou.

"Ocenenie domáce práce!

By rozhodne pomohlo aj širšie povedomie, koľko času a energie obnáša. Neziskové organizácie a odborná verejnosť sa venujú snáď všetkým oblastiam ľudského života, ale o domácnosti sa od nich nedozvieme, aj napriek tomu že je priamo základom nášho života. Dôležitý je tiež tlak na zmenu zákonov najmä ohľadom zhodnotenie starostlivosti o deti, "zhodli sa účastníčka okrúhleho stola. V neposlednom rade sa ženy venovali mestskému prostrediu, ktoré z veľkej časti ich domovy utvára. Vyjadrili nespokojní s mestskou anonymitou, stratou prirodzených vzťahov v mestách as tým, že súčasná architektúra neinšpiruje k sociálnym kontaktom.

"Moderné stavby

A mestský život sa vo všetkých smeroch prispôsobujú vysokým nárokom na hygienu, sú vďaka tomu chladné a sterilné a pritom paradoxne žijeme v znečistenom prostredí. Všetci by sme sa mali snažiť priestorov v meste nejako oživiť, nebáť sa zelene, prírody, ani seba navzájom, "konštatovali ženy.

Ženy diskutovali na tému domov


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky